نحوه باز کردن فایل ها


اگر در باز کردن PDF و یا اجرای صوتی و… محصول خریداری شده مشکلی داشتید لطفاً این ویدیو رو تماشا نمایید.

[media type=”aparat” id=”SHoZD”]